Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 18/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 01/CNĐKTN-BXD về giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 

 

Ngày 18/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1926/BXD-TCCB gửi Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã trực thuộc Tỉnh về việc cử cán bộ tham dự khóa đào tạo Quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961 (ĐT2). 

 

Ngày 14/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 172/BXD-KHTC gửi các đơn vị sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thuộc Bộ Xây dựng về việc yêu cầu các đơn vị sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN gửi báo cáo niên độ ngân sách 2016. 

 

Ngày 14/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 171/BXD-KHTC gửi Các đơn vị sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước về việc đôn đốc các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc Bộ Xây dựng. 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

1. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát:

1.1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện rà soát các quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về quản lý và phát triển nhà ở xã hội để nghiên cứu, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ để đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội; nghiên cứu cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp tại một số thành phố thấp; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017. Thực hiện theo dõi diễn biến, cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản, phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam về các thông tin dư nợ cho vay trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản hàng tháng, nhằm kịp thời báo cáo Chính phủ; tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá về tình hình thực hiện các dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất tại một số địa phương trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 389/TB-VPCP ngày 06/12/2016 của Văn phòng Chính phủ).  

 

Ngày 14/8/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1873/BXD-HTKT gửi các đơn vị liên quan về việc phối hợp thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật 

 

Ngày 31/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1742/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư. 

 

Ngày 28/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 507/BXD-TCCB gửi các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp trực thuộc Bộ về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II. 

 

Ngày 26/7/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 802/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, bao gồm các nội dung chính sau đây: 

 

Thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP về chương trình hàng động của Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ chương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện tại Quyết định số 137/QĐ-BXD ngày 15/3/2017. 

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE