Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 17/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 17/7/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 768/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như sau: 

 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Ngành Xây dựng bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều tín hiệu tích cực, nhất là về khả năng phục hồi tăng trưởng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, phức tạp, khó đoán định; ở trong nước, kinh tếvĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, môi trường kinh doanh được cải thiện, hoạt động phát triển doanh nghiệp khởi sắc, khu vực công nghiệp và xây dựng vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt...nhưng chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, nhu cầu đầu tư cho phát triển lớn nhưng nguồn lực còn hạn hẹp, một số mặthạn chế trong Ngành đã được chỉ ra từ những năm trước nhưng chậm được khắc phục... 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1416/PTM-DNN ngày 15/6/2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc bình xét danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016” - Cúp Bông Hồng Vàng. Đây là danh hiệu nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan Trung ương tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hàng năm. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Thông báo số 25/TB-ĐCT ngày 26/6/2017 của Đoàn Chủ tịch - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc tổ chức Ngày phụ nữ Sáng tạo năm 2017 với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam; phát hiện, hỗ trợ hiện thực hóa và nhân rộng các sáng kiến nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tham gia phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. 

 

Ngày 10/7/2017, Bộ Xây đã có công văn 476/BXD-TCCB gửi các Tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng về việc giới thiệu doanh nhân trẻ tiêu biểu xét trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017. 

 

Ngày 10/7, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 755/QĐ-BXD về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam, gồm các thành viên có tên sau: 

 

Ngày 10/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 753/QĐ-BXD về việc thành lập Tiểu ban Nội dung tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam, gồm các thành viên có tên sau: 

 

Ngày 10/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 752/QĐ-BXD về việc hành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam, gồm các thành viên như sau: 

 

Ngày 04/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1520/BXD-PC gửi Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PT nông thôn các tỉnh, TP trực thuộc TW; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư VN, Hội Quy hoạch VN; Các Hiệp hội: Bất động sản VN, Tư vấn xây dựng VN, Vật liệu xây dựng VN, Nhà thầu XDVN, các đô thị VN về việc rà soát quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE