Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 23/3/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 587/BXD-QLN gửi các Bộ ngành, cơ quan Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình quản lý đầu tư phát triển nhà ở công vụ. 

 

Ngày 23/3/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 583/BXD-KHTC gửi các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc triển khai Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/12/2017. 

 

Ngày 19/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 548/BXD-KHTC gửi các Tổng công ty - TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu. 

 

Ngày 19/3/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 132/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018. 

 

Ngày 14/3/2018, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã ký Quyết định 286/QĐ-BXD về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.

 

Ngày 12/3/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 266/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2016-2025. 

 

Ngày 12/3/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 118/BXD-TCCB gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng về việc hướng ẫn tổng kết, khen thưởng Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng. 

 

Ngày 09/3/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 462/BXD-KHTC gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Ngày 02/3/2018, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã ký Quyết định 244/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 tại Bộ Xây dựng.

 

Ngày 01/3/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 240/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị.

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE