Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

1. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát:

1.1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện rà soát các quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về quản lý và phát triển nhà ở xã hội để nghiên cứu, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ để đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội; nghiên cứu cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp tại một số thành phố thấp; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017. Thực hiện theo dõi diễn biến, cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản, phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam về các thông tin dư nợ cho vay trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản hàng tháng, nhằm kịp thời báo cáo Chính phủ; tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá về tình hình thực hiện các dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất tại một số địa phương trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 389/TB-VPCP ngày 06/12/2016 của Văn phòng Chính phủ).  

 

Ngày 14/8/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1873/BXD-HTKT gửi các đơn vị liên quan về việc phối hợp thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật 

 

Ngày 31/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1742/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư. 

 

Ngày 28/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 507/BXD-TCCB gửi các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp trực thuộc Bộ về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II. 

 

Ngày 26/7/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 802/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, bao gồm các nội dung chính sau đây: 

 

Thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP về chương trình hàng động của Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ chương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện tại Quyết định số 137/QĐ-BXD ngày 15/3/2017. 

 

Ngày 17/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 17/7/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 768/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như sau: 

 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Ngành Xây dựng bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều tín hiệu tích cực, nhất là về khả năng phục hồi tăng trưởng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, phức tạp, khó đoán định; ở trong nước, kinh tếvĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, môi trường kinh doanh được cải thiện, hoạt động phát triển doanh nghiệp khởi sắc, khu vực công nghiệp và xây dựng vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt...nhưng chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, nhu cầu đầu tư cho phát triển lớn nhưng nguồn lực còn hạn hẹp, một số mặthạn chế trong Ngành đã được chỉ ra từ những năm trước nhưng chậm được khắc phục... 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1416/PTM-DNN ngày 15/6/2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc bình xét danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016” - Cúp Bông Hồng Vàng. Đây là danh hiệu nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan Trung ương tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hàng năm. 

    Trang   ‹‹ Trước 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE