Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 25/01/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 15/BXD-KHTC gửi các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ về việc thực hiện chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Ngày 25/01, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 67/QĐ-BXD về việc chỉ định Viện Khoa học công nghệ xây dựng, địa chỉ: số 81 Trần Cung, P. Nghĩa Tân - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2017/BXD gồm các sản phẩm sau:

 

Ngày 24/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 12/BXD-KHTC gửi các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc báo cáo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí (THTK,CLP) năm 2017. 

 

Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 53/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác dự án “Chuẩn bị dự án Cấp nước an toàn Vùng đồng bằng sông Cửu Long” sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 169/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. 

 

Ngày 15/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 40/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Viện Vật liệu Xây dựng. 

 

Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 03/BXD-KTXD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương về việc báo cáo thực trạng áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất. 

 

Ngày 15/01/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 15/BXD–VP gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố về việc rà soát, lập danh mục các dự án, công trình xây dựng cơ bản thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. 

 

Ngày 15/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 20/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017 từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017). 

 

Ngày 15/01/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Giấy chứng nhận số 19/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận 

    Trang   ‹‹ Trước 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE