Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 14/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 944/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 01 tập thể và 06 cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 14/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 941/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 11 cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 14/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 940/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 01 tập thể và 04 cá nhân thuộc Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 21/8/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 872/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng cho 20 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giai đoạn 2014-2016 gồm:

 

Ngày 21/8/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 871/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 tập thể và 25 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 21/8/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 870/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 25 tập thể thuộc Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 29/6/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 687/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 29 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Quảng Trị, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 26/6/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 652/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 cá nhân thuộc Tổng công ty Licogi - CTCP, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 06/6/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 505/QĐ-BXD về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera - CTCP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016.

 

Ngày 06/6/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 504/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera - CTCP đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2016.

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE