Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 28/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1222/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho Hiệp hội Các đô thị Việt Nam và 08 tập thể hội viên Hiệp hội Các đô thị Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp gắn với Tăng trưởng xanh năm 2017” gồm:

 

Ngày 24/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1218/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 150 cá nhân thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 24/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1217/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 66 cá nhân thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 24/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1216/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng cho 27 cá nhân thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giai đoạn 2014 - 2016 gồm:

 

Ngày 24/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1215/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 27 tập thể thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 04/10/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1012/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 10 tập thể và 40 cá nhân thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội, đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ Hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ gồm:

 

Ngày 14/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 944/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 01 tập thể và 06 cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 20/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 963/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 34 tập thể và 124 cá nhân thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 20/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 961/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 96 tập thể thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 20/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 960/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng cho 69 cá nhân thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác liên tục từ năm 2014 đến năm 2016 gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE