Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 08/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1264/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 07 cá nhân thuộc Văn phòng Đảng - Đoàn thể, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 08/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1261/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 34 tập thể và 69 cá nhân thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017gồm:

 

Ngày 08/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1260/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 127 tập thể thuộc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 08/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1268/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 06 tập thể thuộc Cục Phát triển đô thị, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 08/10/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1267/QĐ-BXD về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 04 cá nhân thuộc Cục Phát triển đô thị, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 08/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1266/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 08 tập thể thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 08/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1265/QĐ-BXD về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 18 cá nhân thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 20/8/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1150/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 29 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 20/8/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1149/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 31 tập thể thuộc Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 27/7/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1077/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 07 cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE