Thông tin văn bản số: 04/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 04/VBHN-BXD
Ngày ban hành 03/05/2020
Ngày hiệu lực 03/05/2020
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 05/03/2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
12/30/2019
12/17/2019
12/17/2019
11/22/2019