Thay đổi thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ(11/12/2023)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 thay đổi thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Tìm theo ngày :