Tìm lời giải cho nhà ở công nhân khu công nghiệp(02/01/2022)

Nhiều vấn đề về nhà ở công nhân được thảo luận tại Hội thảo “Đô thị công nghiệp gắn với nhà ở công nhân” do Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Tổng hội Xây dựng đồng chủ trì diễn ra vào sáng 31/12.

Tìm theo ngày :