Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 20-24/5/2024(27/05/2024)

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động; quy định mới về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 20-24/5/2024.

Tìm theo ngày :