Hà Nội khảo sát, đánh giá chất lượng 1.219 biệt thự(27/01/2022)

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội đang tập trung cải tạo, chỉnh trang nhà biệt thự trên địa bàn do thành phố quản lý. Theo đó, Sở Xây dựng đã rà soát, trình UBND thành phố ban hành quyết định thay thế Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28-11-2013 của UBND thành phố về danh mục biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn.

12345...77
Tìm theo ngày :