Hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định đơn giá chuyên gia tư vấn(17/01/2022)

Ngày 17/01/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 204/BXD-KTXD gửi UBND thành phố Hà Nội hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định đơn giá chuyên gia tư vấn trong dự toán gói thầu Tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý đối với dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Tìm theo ngày :