Bắc Giang: Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên(27/01/2022)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500.

Tìm theo ngày :