Hướng dẫn thiết kế chiều cao trường học phù hợp QCVN 06:2021/BXD(05/01/2022)

Ngày 05/01/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 34/BXD-KHCN gửi Trường Trung học phổ thông Kinh hướng dẫn thiết kế công trình trường học phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

12345...26
Tìm theo ngày :