Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện(26/05/2023)

Ngày 25/5/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ về nghiên cứu xây dựng 4 tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị làm việc tạm thời theo định hướng mới, gồm có: Thiết bị làm việc tạm thời - Phần 1: Giàn giáo - Yêu cầu công năng và thiết kế chung; Thiết bị làm việc tạm thời - Phần 2: Thông số vật liệu; Thiết bị làm việc tạm thời - Phần 3: Tải trọng thử nghiệm; Thiết bị làm việc tạm thời - Phần 4: Lưới an toàn cho giàn giáo - Yêu cầu công năng và thiết kế sản phẩm. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

12345...36
Tìm theo ngày :