Thông báo Kết luận số 4889/KL-BXD ngày 01/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 tại Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Thứ hai, 12/12/2022 17:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 189/TB-BXD về Kết luận số 4889/KL-BXD ngày 01/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 tại Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_189-TB-BXD_09122022.pdf


Trung tâm Thông tiin
Nguồn: Thông báo 189/TB-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)